Thương nhân hoạt động

forex trader picture Aircross

Aircross đặt hàng để mua CAC 40 CASH

 France 22-02 09:34

CAC 40 CASH

forex trader picture Aircross

Aircross đặt hàng để mua CAC 40 CASH

 France 22-02 09:09

CAC 40 CASH

forex trader picture Aircross

Aircross đặt hàng để mua CAC 40 CASH

 France 22-02 09:09

CAC 40 CASH

forex trader picture Djorn Corn

Djorn Corn đặt hàng để mua GOLD

 Trinidad and Tobago 22-02 03:42hausse +4 pips x1

forex trader picture Jpm

Jpm đặt hàng để bán USDJPY

 France 22-02 03:13baisse -45 pips x2


Xem thêm - Xem các thương nhân tốt nhất



What is Tradermatch ?

Forex giả lập để tìm hiểu kinh doanh với các nhà đầu tư tốt nhất - Nâng cao kỹ năng giao dịch ngoại hối của bạn bằng cách quản lý một tài khoản forex ảo miễn phí - Lợi ích từ thương nhân có tay nghề cao kinh nghiệm


Meet a member
  •       beginner in college for finance and international markets. Trying to learn as much as possible.

    Rambousn  United States