Thương nhân hoạt động

forex trader picture Alexsv2010

Alexsv2010 đặt hàng để mua EURUSD

 El Salvador 21-07 17:35hausse +7 pips x1

EURUSD

forex trader picture Alexsv2010

Alexsv2010 đặt hàng để bán EURUSD

 El Salvador 21-07 17:34hausse +182 pips x5

forex trader picture Macpacom

Macpacom đặt hàng để mua SGDEUR

 France 21-07 16:48hausse +0 pips x1

SGDEUR

forex trader picture Macpacom

Macpacom đặt hàng để bán SGDEUR

 France 21-07 16:48baisse -7 pips x1

forex trader picture Macpacom

Macpacom đặt hàng để mua USDCHF

 France 21-07 15:59baisse -12 pips x1

USDCHF


Xem thêm - Xem các thương nhân tốt nhấtWhat is Tradermatch ?

Forex giả lập để tìm hiểu kinh doanh với các nhà đầu tư tốt nhất - Nâng cao kỹ năng giao dịch ngoại hối của bạn bằng cách quản lý một tài khoản forex ảo miễn phí - Lợi ích từ thương nhân có tay nghề cao kinh nghiệm


Meet a member
  •       Conhecer e Utilizar Estratégias de Negociação Forex são a chave para o sucesso comercial Forex ou troca de moeda online. O conhecimento dessas estratégias de negociação Forex pode significar a diferença entre lucro e prejuízo, por isso é primordial que você compreenda plenamente as estrat

    Walisonlf  Brazil