Thương nhân hoạt động

forex trader picture Ulibali

Ulibali đặt hàng để mua EURUSD

 Australia 21-09 17:37hausse +6 pips x1

EURUSD

forex trader picture Ulibali

Ulibali đặt hàng để bán SGDAUD

 Australia 21-09 17:29baisse -5 pips x1

SGDAUD

forex trader picture Ulibali

Ulibali đặt hàng để mua GBPUSD

 Australia 21-09 17:23hausse +7 pips x1

GBPUSD

forex trader picture Ulibali

Ulibali đặt hàng để mua EURCHF

 Australia 21-09 17:19baisse -10 pips x1

EURCHF

forex trader picture Ulibali

Ulibali đặt hàng để bán GBPUSD

 Australia 21-09 17:11baisse -15 pips x1

GBPUSD


Xem thêm - Xem các thương nhân tốt nhấtWhat is Tradermatch ?

Forex giả lập để tìm hiểu kinh doanh với các nhà đầu tư tốt nhất - Nâng cao kỹ năng giao dịch ngoại hối của bạn bằng cách quản lý một tài khoản forex ảo miễn phí - Lợi ích từ thương nhân có tay nghề cao kinh nghiệm


Meet a member
  •       I am new to trading, and hence I use japanese candlesticks.

    Chongjasmine  Singapore