Thương nhân hoạt động

forex trader picture Cxdric_m

Cxdric_m đặt hàng để mua EURUSD

 Cameroon 17-08 14:55baisse -6 pips x1

forex trader picture Expressgold

Expressgold đặt hàng để bán EURUSD

 France 17-08 14:47hausse +7 pips x1

forex trader picture Cxdric_m

Cxdric_m đặt hàng để bán EURUSD

 Cameroon 17-08 14:47baisse -6 pips x1

EURUSD

forex trader picture Thompi

Thompi đặt hàng để mua EURUSD

 Sweden 17-08 14:42hausse +4 pips x1

EURUSD

forex trader picture Aircross

Aircross đặt hàng để mua CAC 40 CASH

  17-08 13:45baisse -8 pips x5

CAC 40 CASH


Xem thêm - Xem các thương nhân tốt nhấtWhat is Tradermatch ?

Forex giả lập để tìm hiểu kinh doanh với các nhà đầu tư tốt nhất - Nâng cao kỹ năng giao dịch ngoại hối của bạn bằng cách quản lý một tài khoản forex ảo miễn phí - Lợi ích từ thương nhân có tay nghề cao kinh nghiệm


Meet a member
  •       Salut, je suis Erick Lama je voudrai entreprendre et je voudrai des partenaires et des conseillers

    Nomengbi  Cote d