Thương nhân hoạt động

forex trader picture _JeyCa_

_JeyCa_ đặt hàng để bán USDJPY

 Brazil 24-11 04:56hausse +12 pips x20

forex trader picture _JeyCa_

_JeyCa_ đặt hàng để mua USDJPY

 Brazil 24-11 04:02hausse +12 pips x20

USDJPY

forex trader picture _JeyCa_

_JeyCa_ đặt hàng để mua USDJPY

 Brazil 24-11 03:45baisse -1 pips x20

forex trader picture _JeyCa_

_JeyCa_ đặt hàng để bán USDJPY

 Brazil 24-11 03:31baisse -1 pips x20

USDJPY

forex trader picture _JeyCa_

_JeyCa_ đặt hàng để bán USDJPY

 Brazil 24-11 03:18baisse -5 pips x20

USDJPY


Xem thêm - Xem các thương nhân tốt nhấtWhat is Tradermatch ?

Forex giả lập để tìm hiểu kinh doanh với các nhà đầu tư tốt nhất - Nâng cao kỹ năng giao dịch ngoại hối của bạn bằng cách quản lý một tài khoản forex ảo miễn phí - Lợi ích từ thương nhân có tay nghề cao kinh nghiệm


Meet a member
  •       ainda não possuo um estilo de negociação, estou buscando aprimorar as minhas táticas de negocição.

    Mumbarra  Brazil