Thương nhân hoạt động

forex trader picture Jpm

Jpm đặt hàng để bán EURUSD

 France 30-05 02:28baisse -7 pips x2

forex trader picture Jpm

Jpm đặt hàng để mua EURUSD

 France 30-05 02:04baisse -2 pips x3

forex trader picture Jpm

Jpm đặt hàng để mua EURUSD

 France 30-05 01:44baisse -2 pips x3

forex trader picture Jpm

Jpm đặt hàng để bán EURUSD

 France 30-05 01:31baisse -2 pips x3

EURUSD

forex trader picture Jpm

Jpm đặt hàng để bán EURUSD

 France 30-05 01:31baisse -125 pips x3


Xem thêm - Xem các thương nhân tốt nhấtWhat is Tradermatch ?

Forex giả lập để tìm hiểu kinh doanh với các nhà đầu tư tốt nhất - Nâng cao kỹ năng giao dịch ngoại hối của bạn bằng cách quản lý một tài khoản forex ảo miễn phí - Lợi ích từ thương nhân có tay nghề cao kinh nghiệm


Meet a member
  •       Je suis en réalité à la recherche des options binaires en virtuel, mais bon comme c'est pratiquement les mêmes choses que ce qui se fait ici...

    Mevis  Benin