Thương nhân hoạt động

forex trader picture Sieur101

Sieur101 đặt hàng để bán EURJPY

 Canada 18-10 00:14hausse +11 pips x1

forex trader picture Supreme

Supreme đặt hàng để bán EURUSD

 Canada 17-10 21:18baisse -3 pips x1

forex trader picture Supreme

Supreme đặt hàng để bán EURUSD

 Canada 17-10 21:18hausse +1 pips x1

EURUSD

forex trader picture Ikabodbubwit

Ikabodbubwit đặt hàng để mua AUDUSD

 Philippines 17-10 20:44baisse -11 pips x6

AUDUSD

forex trader picture Sieur101

Sieur101 đặt hàng để mua EURJPY

 Canada 17-10 17:27hausse +11 pips x1

EURJPY


Xem thêm - Xem các thương nhân tốt nhấtWhat is Tradermatch ?

Forex giả lập để tìm hiểu kinh doanh với các nhà đầu tư tốt nhất - Nâng cao kỹ năng giao dịch ngoại hối của bạn bằng cách quản lý một tài khoản forex ảo miễn phí - Lợi ích từ thương nhân có tay nghề cao kinh nghiệm


Meet a member
  •       Position Trader . Holding positions for more than a week . Minimum target of 500 to 1000 pips. Swing trading 200 to 600 pips.

    Harsha_ocean  India