Thương nhân hoạt động

forex trader picture

đặt hàng để bán CAC 40 CASH

  22-06 17:11hausse +9 pips x2

CAC 40 CASH

forex trader picture Rodrigo Aloi

Rodrigo Aloi đặt hàng để bán EURUSD

 Brazil 22-06 16:27baisse -23 pips x1

forex trader picture Rodrigo Aloi

Rodrigo Aloi đặt hàng để mua EURUSD

 Brazil 22-06 16:00baisse -23 pips x1

EURUSD

forex trader picture Aircross

Aircross đặt hàng để mua CAC 40 CASH

  22-06 15:59hausse +9 pips x2

CAC 40 CASH

forex trader picture Gutierml

Gutierml đặt hàng để bán GBPUSD

 United States 22-06 11:43hausse +44 pips x6

GBPUSD


Xem thêm - Xem các thương nhân tốt nhấtWhat is Tradermatch ?

Forex giả lập để tìm hiểu kinh doanh với các nhà đầu tư tốt nhất - Nâng cao kỹ năng giao dịch ngoại hối của bạn bằng cách quản lý một tài khoản forex ảo miễn phí - Lợi ích từ thương nhân có tay nghề cao kinh nghiệm


Meet a member
  •       Si on veut réussir faut le faire sérieusement, y être réactif, pas valoir gagner beaucoup à la fois !

    Manuel5  France