thức ăn hoạt động

forex trader picture Eparis

Eparis đặt hàng để bán EURJPY

 France 25-03 15:36baisse -1 pips x2

EURJPY

forex trader picture Eparis

Eparis đặt hàng để mua EURCHF

 France 25-03 15:34baisse -3 pips x3

EURCHF

forex trader picture Neraw2010

Neraw2010 đặt hàng để mua USDJPY

 United States 25-03 12:07baisse -2 pips x1

USDJPY

forex trader picture Neraw2010

Neraw2010 đặt hàng để mua USDJPY

 United States 25-03 12:06baisse -2 pips x1

USDJPY

forex trader picture Aircross

Aircross đặt hàng để bán CAC 40 CASH

 France 24-03 17:09hausse +6 pips x1

CAC 40 CASH

forex trader picture Robu21

Robu21 đặt hàng để mua EURUSD

 France 24-03 13:14baisse -6 pips x1

EURUSD

forex trader picture Robu21

Robu21 đặt hàng để mua CAC 40 CASH

 France 24-03 11:48hausse +15 pips x2

CAC 40 CASH

forex trader picture Aircross

Aircross đặt hàng để mua CAC 40 CASH

 France 24-03 09:59hausse +6 pips x1

CAC 40 CASH

forex trader picture Macpacom

Macpacom đặt hàng để mua AUDUSD

Number 2 France 24-03 03:41hausse +5 pips x1

AUDUSD

forex trader picture Macpacom

Macpacom đặt hàng để bán AUDUSD

Number 2 France 24-03 03:40baisse -20 pips x1

AUDUSD

forex trader picture Doc mass

Doc mass đặt hàng để mua SILVER

 France 23-03 23:57hausse +16 pips x1

SILVER

forex trader picture Boursolearn

Boursolearn đặt hàng để mua CAC 40 CASH

 France 23-03 20:30baisse -58 pips x1

CAC 40 CASH

forex trader picture Boursolearn

Boursolearn đặt hàng để bán DOW JONES

 France 23-03 20:29baisse -38 pips x1

DOW JONES

forex trader picture Aircross

Aircross đặt hàng để mua CAC 40 CASH

 France 23-03 15:06hausse +13 pips x1

CAC 40 CASH

forex trader picture Folipe

Folipe đặt hàng để bán CAC 40 CASH

 France 23-03 13:15hausse +9 pips x4

CAC 40 CASH

forex trader picture Macpacom

Macpacom đặt hàng để mua AUDUSD

Number 2 France 23-03 11:48baisse -20 pips x1

AUDUSD

forex trader picture Macpacom

Macpacom đặt hàng để bán AUDUSD

Number 2 France 23-03 11:47baisse -82 pips x1

AUDUSD

forex trader picture Folipe

Folipe đặt hàng để mua CAC 40 CASH

 France 23-03 08:48hausse +9 pips x4

CAC 40 CASH

forex trader picture Jpm

Jpm đặt hàng để bán USDJPY

 France 23-03 00:49hausse +3 pips x2

USDJPY

forex trader picture Jpm

Jpm đặt hàng để bán USDJPY

 France 23-03 00:08baisse -9 pips x1

USDJPY

forex trader picture Jpm

Jpm đặt hàng để mua USDJPY

 France 22-03 23:59baisse -9 pips x1

USDJPY

forex trader picture Jpm

Jpm đặt hàng để bán USDJPY

 France 22-03 23:50baisse -7 pips x2

USDJPY

forex trader picture Jpm

Jpm đặt hàng để mua USDJPY

 France 22-03 23:34baisse -7 pips x2

USDJPY

forex trader picture Jpm

Jpm đặt hàng để mua USDJPY

 France 22-03 23:25hausse +3 pips x2

USDJPY

forex trader picture Jpm

Jpm đặt hàng để bán USDJPY

 France 22-03 23:17hausse +0 pips x2

USDJPY

forex trader picture Jpm

Jpm đặt hàng để bán USDJPY

 France 22-03 22:08hausse +3 pips x2

USDJPY

forex trader picture Jpm

Jpm đặt hàng để mua USDJPY

 France 22-03 20:34hausse +3 pips x2

USDJPY

forex trader picture Jpm

Jpm đặt hàng để bán USDJPY

 France 22-03 20:08hausse +4 pips x2

USDJPY

forex trader picture Jpm

Jpm đặt hàng để mua USDJPY

 France 22-03 19:42hausse +4 pips x2

USDJPY

forex trader picture Jpm

Jpm đặt hàng để bán GOLD

 France 22-03 19:22baisse -1 pips x1

GOLD

forex trader picture Jpm

Jpm đặt hàng để mua GOLD

 France 22-03 19:16baisse -1 pips x1

GOLD

forex trader picture Lusitana7

Lusitana7 đặt hàng để mua CAC 40 CASH

  22-03 19:13

CAC 40 CASH

forex trader picture Jpm

Jpm đặt hàng để bán GOLD

 France 22-03 18:16baisse -1 pips x1

GOLD

forex trader picture Jpm

Jpm đặt hàng để mua GOLD

 France 22-03 17:39baisse -1 pips x1

GOLD

forex trader picture Aircross

Aircross đặt hàng để bán CAC 40 CASH

 France 22-03 17:25baisse -28 pips x1

CAC 40 CASH

forex trader picture Boursolearn

Boursolearn đặt hàng để mua DOW JONES

 France 22-03 16:25baisse -38 pips x1

DOW JONES

forex trader picture Boursolearn

Boursolearn đặt hàng để mua DOW JONES

 France 22-03 16:24hausse +20 pips x2

DOW JONES

forex trader picture Jpm

Jpm đặt hàng để bán USDJPY

 France 22-03 16:23hausse +16 pips x2

USDJPY

forex trader picture Jpm

Jpm đặt hàng để mua USDJPY

 France 22-03 16:08baisse -31 pips x2

USDJPY

forex trader picture Jpm

Jpm đặt hàng để mua USDJPY

 France 22-03 15:59hausse +16 pips x2

USDJPY