thức ăn hoạt độngforex trader picture K-ze23

K-ze23 đặt hàng để bán EURUSD

 Cameroon 19-12 12:12hausse +9 pips x3

forex trader picture Thompi

Thompi đặt hàng để bán EURUSD

 Sweden 19-12 11:05baisse -17 pips x1

EURUSD

forex trader picture Yellow

Yellow đặt hàng để mua EURUSD

 France 19-12 11:02hausse +18 pips x10

EURUSD

forex trader picture Dmontineri

Dmontineri đặt hàng để bán EURCHF

 France 19-12 10:01hausse +17 pips x1

forex trader picture K-ze23

K-ze23 đặt hàng để mua AUDUSD

 Cameroon 19-12 09:38baisse -16 pips x1

AUDUSD

forex trader picture K-ze23

K-ze23 đặt hàng để bán USDCHF

 Cameroon 19-12 09:37baisse -18 pips x1

USDCHF

forex trader picture K-ze23

K-ze23 đặt hàng để mua EURUSD

 Cameroon 19-12 09:36hausse +9 pips x3

EURUSD

forex trader picture Tomzzz

Tomzzz đặt hàng để mua EURUSD

 Canada 19-12 01:19hausse +19 pips x1

EURUSD

forex trader picture Tomzzz

Tomzzz đặt hàng để mua EURUSD

 Canada 19-12 01:18baisse -16 pips x1

forex trader picture Dmontineri

Dmontineri đặt hàng để mua CNYJPY

 France 18-12 16:08baisse -400 pips x1

CNYJPY

forex trader picture Tomzzz

Tomzzz đặt hàng để bán EURUSD

 Canada 18-12 15:47baisse -16 pips x1

EURUSD

forex trader picture Dmontineri

Dmontineri đặt hàng để mua SGDEUR

 France 18-12 13:29hausse +1 pips x1

forex trader picture Thompi

Thompi đặt hàng để bán EURUSD

 Sweden 18-12 09:52baisse -35 pips x1

EURUSD

forex trader picture Tomzzz

Tomzzz đặt hàng để bán EURUSD

 Canada 17-12 16:13hausse +31 pips x1

forex trader picture Dmontineri

Dmontineri đặt hàng để mua USDJPY

 France 17-12 15:46hausse +28 pips x1

forex trader picture Pivot101

Pivot101 đặt hàng để mua EURUSD

 Italy 17-12 15:14hausse +8 pips x1

EURUSD

forex trader picture Dmontineri

Dmontineri đặt hàng để bán USDJPY

 France 17-12 13:16hausse +28 pips x1

USDJPY

forex trader picture Dmontineri

Dmontineri đặt hàng để bán SGDEUR

 France 17-12 13:14hausse +1 pips x1

SGDEUR

forex trader picture Dmontineri

Dmontineri đặt hàng để bán EURJPY

 France 17-12 13:05hausse +21 pips x1

forex trader picture Dmontineri

Dmontineri đặt hàng để bán SGDAUD

 France 17-12 13:04hausse +4 pips x1

forex trader picture Thompi

Thompi đặt hàng để bán EURUSD

 Sweden 17-12 11:25baisse -67 pips x1

EURUSD

forex trader picture Jorges

Jorges đặt hàng để mua CAC 40 CASH

Number 2 France 17-12 09:18hausse +32 pips x2

CAC 40 CASH

forex trader picture Jorges

Jorges đặt hàng để mua CAC 40 CASH

Number 2 France 15-12 21:01hausse +32 pips x2

CAC 40 CASH

forex trader picture Dmontineri

Dmontineri đặt hàng để mua SGDAUD

 France 15-12 17:06hausse +4 pips x1

SGDAUD

forex trader picture Dmontineri

Dmontineri đặt hàng để mua EURCHF

 France 15-12 17:04hausse +17 pips x1

EURCHF

forex trader picture Dmontineri

Dmontineri đặt hàng để bán EURCAD

 France 15-12 17:02baisse -1 pips x1

forex trader picture Dmontineri

Dmontineri đặt hàng để bán EURUSD

 France 15-12 17:01hausse +2 pips x1

forex trader picture Rikudorichar

Rikudorichar đặt hàng để bán GBPUSD

 Poland 15-12 13:11baisse -42 pips x2

GBPUSD

forex trader picture Rikudorichar

Rikudorichar đặt hàng để mua GBPUSD

 Poland 15-12 13:10baisse -7 pips x2

forex trader picture Rikudorichar

Rikudorichar đặt hàng để bán GBPUSD

 Poland 15-12 13:10baisse -42 pips x2

GBPUSD

forex trader picture Tomzzz

Tomzzz đặt hàng để mua EURUSD

 Canada 15-12 06:00baisse -6 pips x1

EURUSD

forex trader picture Joao.c

Joao.c đặt hàng để mua EURUSD

  15-12 05:59

EURUSD

forex trader picture Tomzzz

Tomzzz đặt hàng để mua EURUSD

 Canada 15-12 05:59hausse +31 pips x1

EURUSD

forex trader picture Tomzzz

Tomzzz đặt hàng để bán EURUSD

 Canada 15-12 05:42hausse +19 pips x1

forex trader picture Jues

Jues đặt hàng để mua USDJPY

 Colombia 14-12 18:36hausse +19 pips x6

forex trader picture Jorges

Jorges đặt hàng để mua CAC 40 CASH

Number 2 France 14-12 17:34baisse -292 pips x2

CAC 40 CASH

forex trader picture Jorges

Jorges đặt hàng để bán CAC 40 CASH

Number 2 France 14-12 16:28hausse +32 pips x2

CAC 40 CASH

forex trader picture Pivot101

Pivot101 đặt hàng để mua EURUSD

 Italy 14-12 16:05baisse -132 pips x1

forex trader picture Pivot101

Pivot101 đặt hàng để mua EURUSD

 Italy 14-12 16:04baisse -132 pips x1

forex trader picture Pivot101

Pivot101 đặt hàng để mua EURUSD

 Italy 14-12 16:02hausse +54 pips x1