thức ăn hoạt độngforex trader picture Macpacom

Macpacom đặt hàng để mua AUDUSD

 France 26-05 03:19baisse -1 pips x1

AUDUSD

forex trader picture Macpacom

Macpacom đặt hàng để bán SGDEUR

 France 26-05 03:19baisse -30 pips x1

forex trader picture Bonobo791

Bonobo791 đặt hàng để bán EURUSD

 United States 25-05 06:15baisse -10 pips x1

EURUSD

forex trader picture Jpm

Jpm đặt hàng để bán EURUSD

 France 24-05 16:09baisse -37 pips x3

forex trader picture N0n4m3

N0n4m3 đặt hàng để mua USDJPY

 France 24-05 12:10hausse +4 pips x1

forex trader picture N0n4m3

N0n4m3 đặt hàng để mua EURJPY

 France 24-05 12:10hausse +11 pips x1

forex trader picture Gidou

Gidou đặt hàng để mua EURUSD

 France 24-05 11:17baisse -20 pips x3

EURUSD

forex trader picture N0n4m3

N0n4m3 đặt hàng để mua EURSGD

 France 24-05 09:50hausse +3 pips x2

forex trader picture N0n4m3

N0n4m3 đặt hàng để bán AUDUSD

 France 24-05 09:50hausse +4 pips x1

forex trader picture N0n4m3

N0n4m3 đặt hàng để bán EURSGD

 France 24-05 09:24hausse +3 pips x2

EURSGD

forex trader picture N0n4m3

N0n4m3 đặt hàng để mua EURUSD

 France 24-05 09:00hausse +3 pips x2

forex trader picture N0n4m3

N0n4m3 đặt hàng để bán USDJPY

 France 24-05 08:38hausse +4 pips x1

USDJPY

forex trader picture N0n4m3

N0n4m3 đặt hàng để mua AUDUSD

 France 24-05 08:37hausse +4 pips x1

AUDUSD

forex trader picture N0n4m3

N0n4m3 đặt hàng để bán EURJPY

 France 24-05 08:36hausse +11 pips x1

EURJPY

forex trader picture N0n4m3

N0n4m3 đặt hàng để bán EURUSD

 France 24-05 08:36hausse +3 pips x2

EURUSD

forex trader picture Gidou

Gidou đặt hàng để mua EURUSD

 France 24-05 06:32baisse -30 pips x1

EURUSD

forex trader picture Robu21

Robu21 đặt hàng để bán EURUSD

 France 23-05 20:57baisse -43 pips x1

EURUSD

forex trader picture GoldJay

GoldJay đặt hàng để mua EURUSD

 France 23-05 20:40hausse +6 pips x1

forex trader picture GoldJay

GoldJay đặt hàng để bán EURUSD

 France 23-05 20:30hausse +6 pips x1

EURUSD

forex trader picture GoldJay

GoldJay đặt hàng để mua EURUSD

 France 23-05 19:53hausse +7 pips x1

forex trader picture GoldJay

GoldJay đặt hàng để bán EURUSD

 France 23-05 19:42hausse +7 pips x1

EURUSD

forex trader picture N0n4m3

N0n4m3 đặt hàng để bán USDJPY

 France 23-05 18:11hausse +46 pips x1

forex trader picture N0n4m3

N0n4m3 đặt hàng để mua EURJPY

 France 23-05 16:06hausse +20 pips x2

forex trader picture Aircross

Aircross đặt hàng để mua CAC 40 CASH

 France 23-05 15:39baisse -51 pips x1

CAC 40 CASH

forex trader picture N0n4m3

N0n4m3 đặt hàng để bán EURJPY

 France 23-05 15:37hausse +20 pips x2

EURJPY

forex trader picture N0n4m3

N0n4m3 đặt hàng để mua EURCHF

 France 23-05 15:37baisse -5 pips x4

forex trader picture N0n4m3

N0n4m3 đặt hàng để bán EURCHF

 France 23-05 14:43baisse -5 pips x4

EURCHF

forex trader picture N0n4m3

N0n4m3 đặt hàng để bán AUDUSD

 France 23-05 14:41hausse +7 pips x3

forex trader picture N0n4m3

N0n4m3 đặt hàng để mua AUDUSD

 France 23-05 13:31hausse +7 pips x3

AUDUSD

forex trader picture N0n4m3

N0n4m3 đặt hàng để mua EURCHF

 France 23-05 13:24hausse +6 pips x1

forex trader picture Aircross

Aircross đặt hàng để bán CAC 40 CASH

 France 23-05 13:22baisse -90 pips x1

CAC 40 CASH

forex trader picture Aircross

Aircross đặt hàng để bán CAC 40 CASH

 France 23-05 13:20baisse -19 pips x1

CAC 40 CASH

forex trader picture N0n4m3

N0n4m3 đặt hàng để bán GBPUSD

 France 23-05 11:41hausse +6 pips x1

forex trader picture N0n4m3

N0n4m3 đặt hàng để bán EURUSD

 France 23-05 11:41hausse +6 pips x1

forex trader picture N0n4m3

N0n4m3 đặt hàng để mua EURUSD

 France 23-05 11:14hausse +2 pips x1

EURUSD

forex trader picture N0n4m3

N0n4m3 đặt hàng để mua GBPUSD

 France 23-05 11:13hausse +6 pips x1

GBPUSD

forex trader picture N0n4m3

N0n4m3 đặt hàng để mua USDJPY

 France 23-05 11:11hausse +46 pips x1

USDJPY

forex trader picture N0n4m3

N0n4m3 đặt hàng để mua EURGBP

 France 23-05 11:09hausse +68 pips x1

EURGBP

forex trader picture N0n4m3

N0n4m3 đặt hàng để bán EURCHF

 France 23-05 11:09hausse +6 pips x1

EURCHF

forex trader picture N0n4m3

N0n4m3 đặt hàng để mua EURUSD

 France 23-05 11:02hausse +6 pips x1

EURUSD