Thương nhân hoạt động

forex trader picture Jpm

Jpm đặt hàng để mua USDJPY

 France 26-04 19:09baisse -39 pips x1

USDJPY

forex trader picture Jpm

Jpm đặt hàng để mua USDJPY

 France 26-04 19:05baisse -36 pips x1

USDJPY

forex trader picture Darkangelx

Darkangelx đặt hàng để mua EURUSD

 France 26-04 18:00baisse -7 pips x1

forex trader picture Darkangelx

Darkangelx đặt hàng để bán EURUSD

 France 26-04 17:51baisse -7 pips x1

EURUSD

forex trader picture Jpm

Jpm đặt hàng để mua EURUSD

 France 26-04 17:49baisse -6 pips x2


Xem thêm - Xem các thương nhân tốt nhấtWhat is Tradermatch ?

Forex giả lập để tìm hiểu kinh doanh với các nhà đầu tư tốt nhất - Nâng cao kỹ năng giao dịch ngoại hối của bạn bằng cách quản lý một tài khoản forex ảo miễn phí - Lợi ích từ thương nhân có tay nghề cao kinh nghiệm


Meet a member
  •       newbee that being said i apreciate all the help i can get

    John213141  United States