Thương nhân hoạt động

forex trader picture Dwigraha200

Dwigraha200 đặt hàng để mua EURUSD

 Indonesia 20-09 05:25baisse -2 pips x1

EURUSD

forex trader picture Lepthmas

Lepthmas đặt hàng để mua USDCHF

 France 20-09 00:47baisse -19 pips x10

USDCHF

forex trader picture Lepthmas

Lepthmas đặt hàng để mua EURUSD

 France 20-09 00:45hausse +24 pips x10

forex trader picture Lepthmas

Lepthmas đặt hàng để bán EURCAD

 France 20-09 00:17hausse +54 pips x10

EURCAD

forex trader picture Lepthmas

Lepthmas đặt hàng để mua USDCHF

 France 20-09 00:15baisse -10 pips x10

USDCHF


Xem thêm - Xem các thương nhân tốt nhấtWhat is Tradermatch ?

Forex giả lập để tìm hiểu kinh doanh với các nhà đầu tư tốt nhất - Nâng cao kỹ năng giao dịch ngoại hối của bạn bằng cách quản lý một tài khoản forex ảo miễn phí - Lợi ích từ thương nhân có tay nghề cao kinh nghiệm


Meet a member
  •       Hi I'm Ryan. I'm new to Forex trading but have been studying it on my spare time and would like to try it out without blowing my real money first. I see my self as a "hot" and "short: trader.

    Rickrawkus  Canada