Thương nhân hoạt động

forex trader picture Macpacom

Macpacom đặt hàng để bán SGDEUR

 France 26-05 14:26hausse +16 pips x1

forex trader picture Robu21

Robu21 đặt hàng để mua EURUSD

 France 26-05 14:24baisse -16 pips x1

forex trader picture Robu21

Robu21 đặt hàng để mua CAC 40 CASH

 France 26-05 14:22hausse +17 pips x2

CAC 40 CASH

forex trader picture Macpacom

Macpacom đặt hàng để mua AUDUSD

 France 26-05 03:19baisse -4 pips x1

AUDUSD

forex trader picture Macpacom

Macpacom đặt hàng để bán SGDEUR

 France 26-05 03:19baisse -30 pips x1


Xem thêm - Xem các thương nhân tốt nhấtWhat is Tradermatch ?

Forex giả lập để tìm hiểu kinh doanh với các nhà đầu tư tốt nhất - Nâng cao kỹ năng giao dịch ngoại hối của bạn bằng cách quản lý một tài khoản forex ảo miễn phí - Lợi ích từ thương nhân có tay nghề cao kinh nghiệm


Meet a member
  •       Não sei, tenho interesse de investir mas não sei como fazer.

    Edmilson  Brazil