Thương nhân hoạt động

forex trader picture Jpm

Jpm đặt hàng để bán GBPUSD

 France 22-01 20:48hausse +22 pips x3

forex trader picture Jpm

Jpm đặt hàng để mua GBPUSD

 France 22-01 19:52hausse +22 pips x3

GBPUSD

forex trader picture Jpm

Jpm đặt hàng để bán GBPUSD

 France 22-01 17:37baisse -5 pips x2

forex trader picture Jpm

Jpm đặt hàng để mua GBPUSD

 France 22-01 17:29baisse -5 pips x2

GBPUSD

forex trader picture PatriciaMelo

PatriciaMelo đặt hàng để mua EURUSD

 Brazil 22-01 16:46

EURUSD


Xem thêm - Xem các thương nhân tốt nhấtWhat is Tradermatch ?

Forex giả lập để tìm hiểu kinh doanh với các nhà đầu tư tốt nhất - Nâng cao kỹ năng giao dịch ngoại hối của bạn bằng cách quản lý một tài khoản forex ảo miễn phí - Lợi ích từ thương nhân có tay nghề cao kinh nghiệm


Meet a member
  •       Bonjour à tous, je suis novice dans l'activité et j'aimerais en apprendre les rouages auprès de mes devanciers. Merci d'avance.

    Theo3190  Cote d