Thương nhân hoạt động

forex trader picture Myoung

Myoung đặt hàng để bán EURUSD

 United States 18-11 18:32hausse +12 pips x1

EURUSD

forex trader picture MJYoung

MJYoung đặt hàng để mua SGDAUD

 United States 17-11 19:45hausse +42 pips x6

forex trader picture Thompi

Thompi đặt hàng để bán EURUSD

 Sweden 17-11 13:25hausse +73 pips x1

forex trader picture Firmanr

Firmanr đặt hàng để mua SGDEUR

 Indonesia 17-11 02:34hausse +0 pips x5

SGDEUR

forex trader picture Firmanr

Firmanr đặt hàng để bán EURSGD

 Indonesia 17-11 02:33hausse +63 pips x5


Xem thêm - Xem các thương nhân tốt nhấtWhat is Tradermatch ?

Forex giả lập để tìm hiểu kinh doanh với các nhà đầu tư tốt nhất - Nâng cao kỹ năng giao dịch ngoại hối của bạn bằng cách quản lý một tài khoản forex ảo miễn phí - Lợi ích từ thương nhân có tay nghề cao kinh nghiệm


Meet a member
  •       Je suis un investisseur en herbe, attention, ce qui est à vous sera bientôt moi.

    El chapo