Thương nhân hoạt động

forex trader picture Jh182

Jh182 đặt hàng để mua CNYJPY

 United States 19-03 14:35baisse -300 pips x1

CNYJPY

forex trader picture Jh182

Jh182 đặt hàng để mua CNYEUR

 United States 19-03 14:34

CNYEUR

forex trader picture Jh182

Jh182 đặt hàng để mua EURGBP

 United States 19-03 14:34hausse +9 pips x1

EURGBP

forex trader picture Djorn Corn

Djorn Corn đặt hàng để bán GOLD

 Trinidad and Tobago 19-03 14:20hausse +0 pips x1

GOLD

forex trader picture Macpacom

Macpacom đặt hàng để mua EURGBP

Number 3 France 19-03 13:55hausse +20 pips x1

EURGBP


Xem thêm - Xem các thương nhân tốt nhấtWhat is Tradermatch ?

Forex giả lập để tìm hiểu kinh doanh với các nhà đầu tư tốt nhất - Nâng cao kỹ năng giao dịch ngoại hối của bạn bằng cách quản lý một tài khoản forex ảo miễn phí - Lợi ích từ thương nhân có tay nghề cao kinh nghiệm


Meet a member
  •       je suis mr koudou jean hugues je voudrais investir sur le forex

    Pr 2035  Cote d