Thương nhân hoạt động

forex trader picture Jpm

Jpm đặt hàng để bán GBPUSD

 France 21-09 04:42baisse -21 pips x3

forex trader picture Jpm

Jpm đặt hàng để bán USDJPY

 France 21-09 04:40baisse -22 pips x1

forex trader picture Cesar leal

Cesar leal đặt hàng để mua EURUSD

 Brazil 21-09 04:34hausse +6 pips x3

EURUSD

forex trader picture Macpacom

Macpacom đặt hàng để mua EURGBP

Number 2 France 21-09 04:25hausse +1 pips x1

EURGBP

forex trader picture Macpacom

Macpacom đặt hàng để bán EURGBP

Number 2 France 21-09 04:25baisse -30 pips x1


Xem thêm - Xem các thương nhân tốt nhấtWhat is Tradermatch ?

Forex giả lập để tìm hiểu kinh doanh với các nhà đầu tư tốt nhất - Nâng cao kỹ năng giao dịch ngoại hối của bạn bằng cách quản lý một tài khoản forex ảo miễn phí - Lợi ích từ thương nhân có tay nghề cao kinh nghiệm


Meet a member
  •       Day trader price action tape randing analise grafica etc..

    Leo_mariano  Brazil