Thương nhân hoạt động

forex trader picture Malaurygrand

Malaurygrand đặt hàng để mua EURUSD

 France 15-07 18:03

EURUSD

forex trader picture Mirna

Mirna đặt hàng để bán EURUSD

 Egypt 15-07 11:22

EURUSD

forex trader picture Aircross

Aircross đặt hàng để mua CAC 40 CASH

  15-07 10:18

CAC 40 CASH

forex trader picture 4hm3d.x

4hm3d.x đặt hàng để bán BITCOIN

 Qatar 14-07 02:39

BITCOIN

forex trader picture Leportois31

Leportois31 đặt hàng để mua EURUSD

 Reunion 12-07 18:05

EURUSD


Xem thêm - Xem các thương nhân tốt nhấtWhat is Tradermatch ?

Forex giả lập để tìm hiểu kinh doanh với các nhà đầu tư tốt nhất - Nâng cao kỹ năng giao dịch ngoại hối của bạn bằng cách quản lý một tài khoản forex ảo miễn phí - Lợi ích từ thương nhân có tay nghề cao kinh nghiệm


Meet a member
  •       Studing forex. I'm a trader in Brazilian Stock Market, and I wanna know about Forex.

    Mleao  Brazil