Thương nhân hoạt động

forex trader picture Padakoo

Padakoo đặt hàng để mua USDCAD

 Canada 17-08 14:56baisse -19 pips x2

USDCAD

forex trader picture Padakoo

Padakoo đặt hàng để bán USDCAD

 Canada 17-08 14:54baisse -5 pips x3

forex trader picture Dave67

Dave67 đặt hàng để mua EURUSD

 France 17-08 14:12hausse +44 pips x1

EURUSD

forex trader picture Jpm

Jpm đặt hàng để bán USDJPY

 France 17-08 13:32hausse +14 pips x2

forex trader picture Ulibali

Ulibali đặt hàng để bán AUDUSD

 Australia 17-08 13:26baisse -6 pips x1

AUDUSD


Xem thêm - Xem các thương nhân tốt nhấtWhat is Tradermatch ?

Forex giả lập để tìm hiểu kinh doanh với các nhà đầu tư tốt nhất - Nâng cao kỹ năng giao dịch ngoại hối của bạn bằng cách quản lý một tài khoản forex ảo miễn phí - Lợi ích từ thương nhân có tay nghề cao kinh nghiệm


Meet a member
  •       Apenas tentando entender o mercado e aprender o máximo

    Makei  Brazil