Thương nhân hoạt động

forex trader picture Cisdubois

Cisdubois đặt hàng để mua SILVER

 Belgium 24-06 13:39baisse -3 pips x1

SILVER

forex trader picture Testt

Testt đặt hàng để mua CAC 40 CASH

 France 23-06 15:58hausse +10 pips x1

CAC 40 CASH

forex trader picture Testt

Testt đặt hàng để mua CAC 40 CASH

 France 23-06 15:55

CAC 40 CASH

forex trader picture Testt

Testt đặt hàng để mua CAC 40 CASH

 France 23-06 15:43

CAC 40 CASH

forex trader picture Testt

Testt đặt hàng để mua EURUSD

 France 23-06 15:42

EURUSD


Xem thêm - Xem các thương nhân tốt nhấtWhat is Tradermatch ?

Forex giả lập để tìm hiểu kinh doanh với các nhà đầu tư tốt nhất - Nâng cao kỹ năng giao dịch ngoại hối của bạn bằng cách quản lý một tài khoản forex ảo miễn phí - Lợi ích từ thương nhân có tay nghề cao kinh nghiệm


Meet a member
  •       Perfil agressivo, sempre buscando informaçoes cruciais para realizar um bom negocio

    Uriell  Brazil