PartnersThương nhân hoạt động

forex trader picture Robu21

Robu21 đặt hàng để mua CAC 40 CASH

 France 24-03 11:48hausse +2 pips x2

CAC 40 CASH

forex trader picture Aircross

Aircross đặt hàng để mua CAC 40 CASH

 France 24-03 09:59baisse -6 pips x1

CAC 40 CASH

forex trader picture Macpacom

Macpacom đặt hàng để mua AUDUSD

Number 2 France 24-03 03:41baisse -6 pips x1

AUDUSD

forex trader picture Macpacom

Macpacom đặt hàng để bán AUDUSD

Number 2 France 24-03 03:40baisse -20 pips x1

AUDUSD

forex trader picture Doc mass

Doc mass đặt hàng để mua SILVER

 France 23-03 23:57hausse +3 pips x1

SILVER


Xem thêm - Xem các thương nhân tốt nhấtWhat is Tradermatch ?

Forex giả lập để tìm hiểu kinh doanh với các nhà đầu tư tốt nhất - Nâng cao kỹ năng giao dịch ngoại hối của bạn bằng cách quản lý một tài khoản forex ảo miễn phí - Lợi ích từ thương nhân có tay nghề cao kinh nghiệm


Meet a member
  •       new day trader interested in forex, self study on trading 101, chart and candlestick patterns, eventually would like to move on to futures and commodities

    Rebelwopause  United States